Zasílání zboží objednané e-mailem nebo telefonicky upravují následující

Obchodní podmínky

prodejna charistella na svaté hoře v příbrami

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro zasílání zboží prostřednictvím internetových stránek www.charistella.cz mezi:  provozovatelem prodejny s náboženskými předměty a poutním zbožím "Charistella" na Svaté Hoře v Příbrami panem Jaroslavem Faladou, Pahorková 19, Příbram VI, IČ 66327628, (dále jen prodávající) na straně jedné

a kupujícím na straně druhé.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (Zákon č. 40/1964 Sb.), Zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše v platném znění a dalšími příslušnými předpisy. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zasláním závazné objednávky stvrzuje kupující, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. 

2. objednání zboží

Objednat zboží si můžete e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím formuláře na našich www stránkách v sekci "Objednávky".

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je zaslání veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v pokynech pro objednání zboží. Těmito údaji jsou: Vaše jméno a příjmení, adresa pro zaslání zboží, název zboží, kód zboží, počet kusů jednotlivých druhů objednávaného zboží, kontaktní e-mail a telefon.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká následně samotným dodáním zboží. k uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem potvrzení, že jsme Vaši objednávku přijali. O odeslání zboží Vás budeme informovat také prostřednictvím e-mailu. V případě nejasností v objednávce Vás budeme kontaktovat.

4. zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit (telefonicky nebo e-mailem) a to bez udání důvodů. Stačí uvést jméno a příjmení, e-mail a popis objednaného zboží. Pokud je zboží již fyzicky odesláno, není možné zásilku stornovat.

5. ceny a platební podmínky

Cena prodávaného zboží je uvedena přímo u konkrétního typu zboží uvedeného v sekci "Objednávky". Objednané zboží zasíláme formou dobírky.

6. Balné a poštovné

Ke každé objednávce si k celkové ceně za objednané zboží připočítáváme poplatek za balné a poštovné ve výši 139 Kč.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

8. Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a poškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží na výměnu stačí zaslat doporučenou zásilkou (ne dobírkou) na naši adresu: Jaroslav Falada, Pahorková 19, Příbram VI, PSČ 261 01. Za náklady spojené s poštovným a balným při výměně zboží si účtujeme poplatek 139 Kč.

9. ochrana osobních dat

a) Při zpracování informací o zákaznících se řídíme dle platných zákonů České republiky, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb.

b) Uskutečněním své objednávky telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy souhlasíte, abychom zpracovávali tyto osobní údaje. jméno a příjmení, adresa, kterou uvedete pro zaslání zboží, telefonní číslo a Vaše adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

c) Vaše osobní údaje zjišťujeme pouze v nutném rozsahu a zpracováváme je jen za účelem vyřízení objednávky, tj. zasláním zboží objednaného e-mailem nebo telefonicky na základě stránek www.charistella.cz. osobní údaje máme uloženy po dobu dvou měsíců v příchozí e-mailové poště. Po této době e-mailové zprávy mažeme. Dále máme osobní údaje uloženy v účetních dokladech (např. podací lístky a dobírkové poštovní poukázky) v nezbytně nutné době pro zpracování účetní evidence. Po uplynutí zákonné lhůty pro archivaci účetních dokladů tyto doklady i s Vašimi osobními údaji skartujeme.

d) Vaše osobní údaje v žádném případě nevyužíváme k žádným komerčním nebo marketingovým účelům.

e) Vaše osobní údaje neposkytujeme za žádným marketingovým účelem. Třetí strany, které naším prostřednictvím mohou s Vašimi osobními údaji přijít do styku, jsou pouze přepravce zásilky a externí účetní firma, která nám zpracovává vedení daňové evidence, správu našich webových stránek a vyřizování objednávek.

f) Jako náš zákazník máte právo informovat se o údajích, které jsou u nás uloženy, o jejich původu i o účelu jejich uložení. V případě zájmu o tyto informace se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: falada101@seznam.cz. Na Vaši žádost jsme povinni Vaše údaje opravit, zablokovat nebo vymazat. Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru:

Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha.

10. reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné poškození zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka v zákonné lhůtě 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1. informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem
  2. zboží zašlete jako doporučenou zásilku (ne dobírkou) na naši adresu
  3. do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu, číslo účtu, pokud budete chtít peníze vrátit na Váš účet
  4. zásilka musí obsahovat doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí vráceného zboží.

11. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Byla-li kupní smlouva uzavřena ze strany spotřebitele za použití prostředku komunikace na dálku (např. elektronická pošta, internet, telefon apod.) má spotřebitel právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením svého jména a příjmení, adresy, čísla objednávky (popř. čísla prodejního dokladu) a čísla účtu pro vrácení peněz.

Při odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce je spotřebitel povinen s ohledem na povahu zboží vrátit prodávajícímu zboží nepoužité, kompletní, v neporušeném stavu, tj. bez známek používání nebo opotřebení, v původním originálním obalu (včetně příslušenství a poskytnutých dokladů) na vlastní náklady na naši adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Kupní cena (pouze zaplacená cena zboží - ne náklady za poštovné a balné) bude spotřebiteli vrácena po vrácení zboží a to bankovním převodem na účet kupujícího nebo složenkou do 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

12. platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. 3. 2020. Vyhrazujeme si právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. O případných změnách upozorníme zákazníky na našich www stránkách.

Starší obchodní podmínky je možné si od nás vyžádat e-mailem.

V Příbrami dne 24.2.2020

© Copyright CHARISTELLA