Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro zasílání zboží prostřednictvím internetových stránek www.charistella.cz mezi:

provozovatelem prodejny s náboženkými předměty, suvenýry a poutním zbožím Charistella na Svaté Hoře v Příbrami Jaroslavem Faladou, Pahorková 19, 261 01 Příbram VI - Březové Hory, IČ 66327628, (dále jen prodávající) na straně jedné

a

kupujícím na straně druhé.

 

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.,), Zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č.634/1992Sb.), vše v platném znění a dalšími příslušnými předpisy.

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (zákon č.513/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů).

Zasláním závazné objednávky stvrzuje kupující, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude zboží dodávat v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

 

2. Objednání zboží

Objednat zboží si můžete pomocí e-mailu, telefonem nebo osobně v naší prodejně.

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je zaslání veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v pokynech pro objednání zboží. Těmito údaji jsou zejména: vaše jméno a příjmení, adresa pro zaslání zboží, kód, název zboží a počet kusů jednotlivých druhů objednávaného zboží, kontaktní e-mail a telefon.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotní kupní smlouva vzniká následně samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

 

3. Potrzení objednávky

 Po přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem potvrzení, že jsme Vaši objednávku přijali.  V případě nejasností v objednávce Vás budeme kontaktovat.

 

4. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušti (telefonicky nebo e-mailem) a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno a příjmení, e-mail a popis objednaného zboží. Pokud je zboží již fyzicky odesláno, není možné zásilku stornovat.

5. Ceny a platební podmínky

Cena prodávaného zboží je stanovena v ceníku uveřejněném na těchto našich www stránkách v sekci OBJEDNÁVKY.

Platbu za objednané zboží si může kupující zvolit z těchto možností: 

- platba předem na náš účet vedený u KB Příbrami č.197563910237/0100 na základě zaslaných platebních údajů. 

Po přijetí objednávky společně s potvrzením o přijaté objednávce Vám zašleme i platební údaje. Po přijetí platby na náš účet Vám zašleme potvrzení o přijaté platbě a zboží Vám odešleme formou doporučené zásilky Českou poštou.

- platba na dobírku při převzetí zaslaného zboží.

Daňový doklad zasíláme společně se zbožím. Prodávající je plátcem DPH.

 

6. Odeslání zboží, balné a poštovné

O odeslání zboží Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Ke každé objednávce si k celkové ceně za objednané zboží připočítáváme manipulační poplatek za balné a poštovné ve výši:

- Kč 109,- při platbě předem na účet, zásilky balené v zesílené obálce zasílané na území ČR

- Kč 139,- při platbě na dobírku se zasláním zboží v ČR, zásilky balené v zesílené obálce

- Kč 169,- při platbě na dobírku se zasláním zboží v ČR, zásilky balené v obalu do rozměru 35 cm nejdelší strany zásilky 

- Kč 170,- při platbě na dobírku se zasláním zboží na Slovensko, zásilky balené v zesílené obálce

- Kč 149,- při platbě předem na účet, zásilky balené v zesílené obálce zaslané na Slovensko.

U zásilek většího rozměru než 35 cm nejdelší strany zásilky poštovné a balné stanoveno individuálně podle velikosti zásilky a způsobu balení a zaslání.

Zásilky zasíláme doporučeně Českou poštou.

 

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta je  do 21 dnů od objednání, není-li sjedána jinak.  V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodeně kontaktovat.

 

8. Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží na výměnu stačí zaslat doporučenou zásilku (ne dobírkou) na naši adresu:

Jaroslav Falada, Pahorková 19, Příbram VI, PSČ 261 01.

Náklady spojené s výměnou zboží platí v plné výši kupující.

 

9. Ochrana osobních dat

 

a) Při zpracování informací o zákaznících se řídíme dle platných zákonů České republiky, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb.

b) Uskutečněním své objednávky telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy souhlasíte, abychom zpracovávaly tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, kterou uvedete pro zaslání zboží, telefonní číslo a adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“.

c) Vaše osobní údaje zjišťujeme pouze v nutném rozsahu a zpracováváme je jen za účelem vyřízení objednávky, tj. zaslání zboží objednaného e-mailem nebo telefonicky na základě stránek www. charistella.cz.  Osobní údaje máme uloženy po dobu jednoho měsíce v příchozí e-mailové poště. Po této době e-mailové zprávy mažeme. Dále máme osobní údaje uloženy v účetních dokladech (např. podací lístky a dobírkové poukázky) v nezbytně nutné podobě pro zpracování účetní evidence. Po uplynutí  zákonné lhůty pro archivaci  účetních dokladů tyto doklady i s Vašimi osobními údaji skartujeme.

d) Vaše osobní údaje v žádném případě nevyužíváme k žádným komerčním nebo marketingovým účelům.

e) Vaše osobní údaje neposkytujeme za žádným marketingovým účelem. Třetí strany, které naším prostřednictvím mohou s Vašimi osobními údaji přijít do styku, jsou pouze přepravce zásilky a externí účetní firma, která nám zpracovává vedení daňové evidence, správu našich webových stránek a vyřizování objednávek.

f) Jako náš zákazník máte právo informovat se o údajích, které jsou u nás uloženy, o jejich původu i o účelu jejich uložení. V případě zájmu o tyto informace se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: falada101@seznam.cz. Na Vaši žádost jsme povinni Vaše údaje opravit, zablokovat nebo vymazat. Zpracování vašich osobních údajů podléhá dozoru : Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha.

   

10. Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné poškození je kupující povinen uplatnit u prodávajícícho nejpozději do 48 hodin od převzetí. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškré zboží se vztahuje záruka v zákonné  lhůtě 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci

  1. informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem
  2. zboží zašlete jako doporučenou zásilku (ne na dobírku) na adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách
  3. do zásilky vložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. Bez dokladu o nabytí zboží nemůžeme Vaši reklamaci vyřídit.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí vráceného zboží naší firmou.

 

11. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Byla-li kupní smlouva uzavřena ze strany spotřebitele za použití prostředku komunikace na dálku (např. elektronická pošta, internet, telefon apod.) má spotřebitel právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením svého jména a příjmení, adresy, čísla objednávky (popř. čísla prodejního dokladu) a čísla účtu pro vrácení peněz.

Při odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce je spotřebitel povinen s ohledem na povahu zboží vrátit prodávajícímu zboží nepoužité, kompletní, v neporušeném stavu, tj. bez známek používání nebo opotřebení, v původním originálním obalu (včetně příslušenství a poskytnutých dokladů) na vlastní náklady na adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Kupní cena (pouze zaplacená cena zboží - ne náklady za odeslání zboží (tj. balné a poštovné)) bude spotřebiteli vrácena po vrácení zboží a to bankovním převodem na účet kupujícího nebo složenskou do 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

 

12. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 4.3.2019. Vyhrazujeme si právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek.

O případných změnách upozorníme zákazníky na našich www stránkách.

Starší obchodní podmínky je možné si od nás vyžádat e-mailem.

V Příbrami dne 4.3.2019